• MWNWGL 1: ANGHYFIAITH
  • MWNWGL 1: ANGHYFIAITH
  • MWNWGL 1: ANGHYFIAITH
  • MWNWGL 1: ANGHYFIAITH
  • MWNWGL 1: ANGHYFIAITH

MWNWGL 1: ANGHYFIAITH

A5, 56 pages, risograph printed throughout, saddle stitched, 2021

"anghyfiaith: Heb fod o’r un iaith, yn siarad iaith estron neu’n perthyn i iaith estron, mewn iaith estron, yn yr iaith wreiddiol, heb ei gyfieithu; estron, dieithr: not of the same language, speaking or pertaining to a foreign language, in a foreign language, in the original language, untranslated; foreign, alien, strange."

Cyhoeddiad print 56 tudalen o sgwennu/celf gwreiddiol gan yr artistiaid Radha Patel, Catrin Menai, Bob Gelsthorpe, Joanna Wright, Umulkhayr Mohamed a Sarah Roberts, wedi'i guradu a'i greu gan Esyllt Angharad Lewis, Dylan Huw ac Elin Meredydd.

Cyllidwyd gan gomisiwn Intermission gan g39.
Dyluniad clawr gan Sarah Roberts.
Printio gan Snap Shop, Caerdydd.

"non-native: not of the same language, speaking a foreign language or belonging to a foreign language, in a foreign language, in the original, untranslated; alien, alien: not of the same language, speaking or pertaining to a foreign language, in a foreign language, in the original language, untranslated; foreign, alien, strange. "

Featuring original writing / art by the artists Radha Patel, Catrin Menai, Bob Gelsthorpe, Joanna Wright, Umulkhayr Mohamed and Sarah Roberts, curated and created by Esyllt Angharad Lewis, Dylan Huw and Elin Meredydd.

The Intermission commission was funded by g39.
Cover design by Sarah Roberts.
Print by Snap Shop, Cardiff.

Published by

mwnwgl

SLIDING SCALE PRICING:
Regular price £3.00